i-Anti Diefstal Wiel Slot Systeem

Volgens Europol heeft de continue uitbreiding van het aantal landen in de Europese Gemeenschap een toename van criminele mogelijkheden tot gevolg.


Tevens is in Europa door de wereldwijde economische crisis het aantal diefstallen van geparkeerde opleggers en trailers of combinaties met een truck, sterk gestegen. Deze diefstallen konden plaatsvinden niet tegenstaande de vele toegepaste mechanische en/of elektronische beveiligingsmaatregelen. Vaak worden de voertuigdiefstallen gepleegd als de chauffeur bijvoorbeeld een korte stop maakt of als de (truck) oplegger langs de weg of op een parkeerterrein staat.


Deze voertuig diefstallen, vaak met lading, zijn nog steeds mogelijk omdat blijkt dat de aangebrachte beveiligings- maatregelen relatief snel onklaar gemaakt kunnen worden. Als de truck weer kan starten en de parkeerrem is vrijgegeven, is bijna altijd de oplegger of combinatie weg!!


Gesteld kan worden dat zolang de wielen van de oplegger kunnen draaien, de oplegger of trailer met of zonder lading, geparkeerd of gekoppeld met een truck, zeer kwetsbaar zijn voor diefstal.


Support Innovatie heeft, als onderdeel van interne studie, een intelligent-geïntegreerd wielslot idee ontwikkeld genaamd "i-Anti Theft Wheel Lock System". Het werkingsprincipe van het wiel slot systeem idee is ontworpen voor niet aan- gedreven wielen. Als zodanig is het ook toepasbaar voor andere automobiel- en industriële voertuigen zoals trucks, auto´s, forklifts, etc.


Als referentie voor deze idee studie is een 9-tons wielas gebruikt waarvan beide wielen na het parkeren op slot gezet kunnen worden, onafhankelijk van het rem-parkeersysteem van het voertuig.


Met "i-Anti Theft Wheel Lock System" zullen diefstal pogingen en diefstallen tot het absolute minimum teruggebracht worden omdat, als de dief wegrijdt met 2-wielen op slot, dit visuele en hoorbare waarschuwingssignalen afgeeft aan de omgeving. Pogingen om het systeem op de weg onklaar te maken zullen zeer tijdrovend-bijna onmogelijk zijn. Indien gewenst kunnen opties in het systeem gebouwd worden om tijdens een diefstal poging draadloos waarschuwingssignalen door te geven.


Het "i-Anti Theft Wheel Lock System" idee is in het bijzonder effectief beveiligend voor het (volume) wegtransport van bijvoorbeeld Electronica-, Automobiel-, Defensie-, en Medische speciale en/of waarde Producten & Systemen.


Follow-up


Ter advisering van hun klanten heeft TVM, één van de grootste transportverzekeraars in Europa, het concept van het "i-Anti Theft Wheel Lock System" geplaatst op hun lijst van beveiligingsproducten .


  • LOG-IN
  • OVER  ONS


Support
Innovatie

Idee & Concept ontwikkeling
brug tussen  Product & Systeem innovatie
en  Zakelijke mogelijkheden