Meting van wieleind (lading)belasting met een membraam vloeistof druksensor
2013 / 02 - Te koop: Support Innovatie rapport 2012-04 / “Meting van wieleind (lading)belasting met een membraam vloeistof druksensor”. Toepassing voor voertuigen met roterende buitenring lagers in aangedreven en niet aangedreven wieleinden, zoals bij een truck, truck met oplegger, semi-truck, bestelauto, auto, enz.


De idee ontwikkeling voor de toepassing van een membraam vloeistof druksensor in het wiel-eind is uitgevoerd op basis van het Research Institute University Twente rapport 2000-01 “Low Creep and Hysteresis loadcell based upon a force to liquid pressure transformation”.


De huidige ontwikkelingen op het gebied van het meten van belasting in een wiel-eind richten zich hoofdzakelijk op automobiel toepassingen, gebruikmakend van o.a. speciaal ontwikkelde lager eenheden met roterende binnen ringen. Zo’n eenheid lager concept heeft meestal rekstroken / bedrading gemonteerd in de binnenkant of aan de buitenkant van de stilstaande buitenring van het lager.


De wieleinden van transportvoertuigen gebruiken wereldwijd ongeveer 95% wiellagers met roterende buitenringen waardoor de toepassing van het sensor type met rekstroken / bedrading voor wieleinden met roterende buitenringen zeer complex wordt. Door de integratie van een membraam druksensor in het wieleind kunnen veel standaard componenten toegepast worden. De totale ontwikkelingskosten van het systeem voor de aanpassing van aangedreven en niet aangedreven wieleinden en de implementatie hiervan zijn daardoor relatief laag.


Het Support Innovatie rapport 2012-06 in de Engelse taal - 13 pagina′s - is nog niet eerder gepubliceerd en is te koop voor € 76,00. Het rapport bevat gedetailleerde tekeningen. Front pagina zie PDF-bijlage. U kunt dit rapport bestellen met de Support Innovatie site / e-mail optie.


Na betaling op rekening NL92 RABO 0381 0652 27 t.a.v. H.J. Kapaan Nieuwegein - Nederland, wordt de rapport PDF versie toegestuurd.


  • LOG-IN
  • OVER  ONS


Support
Innovatie

Idee & Concept ontwikkeling
brug tussen  Product & Systeem innovatie
en  Zakelijke mogelijkheden