Concept ontwikkeling centrifugale mestscheider te koop
voor bron gerichte drijfmestscheiding op de boerderij

2013 / 11 - Het mechanische centrifugeproces heeft de meeste potentie voor de verdere ontwikkeling van een effectief en efficiënt scheiden van runder drijfmest. Men kan hierbij denken aan een hoger droogstofgehalte in de dikke fractie door een verbeterd zelfreinigend filter system waardoor ook het onderhoud en de vervolg processen van de mestscheider eenvoudiger kunnen worden en minder zullen kosten.


Support Innovatie heeft het mechanisch idee en het concept ontwikkeld voor bron gerichte centrifugale mestscheiding op de boerderij. De aanvoer van de drijfmest uit de stal kan voor of tijdens de invoer in het centrifuge proces vermengd worden met een materiaal wat een filtrerende werking heeft, waardoor:

  1. het vochtgehalte van de dikke fractie vermindert en het fosfaat gehalte toeneemt
  2. en een vermindering geeft van stikstof in de dunne fractie door opname hiervan in het filtrerend materiaal

De ontwikkeling van dit concept centrifugale mestscheider voldoet aan het toekomstbeeld van de LTO, dat drijfmest een bron is van mineralen, koolstof en duurzame energie. De drijfmestverwaarding dient zodanig aangepakt te worden dat de mineralen optimaal gebruikt worden, waarbij:

  1. kunstmestgebruik wordt geminimaliseerd
  2. de uitstoot van broeikasgassen bij traditionele gebruik sterk worden verminderd
  3. en desgewenst ook duurzame energie wordt gemaakt
dan krijgt drijfmest een ‘positieve waarde’ en zal dit de rol van landbouw en het imago in de regio en landelijk aanzienlijk verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via https://www.support-innovatie.com


  • LOG-IN
  • OVER  ONS


Support
Innovatie

Idee & Concept ontwikkeling
brug tussen  Product & Systeem innovatie
en  Zakelijke mogelijkheden