Support Innovatie

U bent een bedrijf of een organisatie en wil verder groeien op basis van een innovatie strategie? Gedurende de opstart fase van het innovatie proces kan Support Innovatie nieuwe ideeën en concepten voor uw producten en systemen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in brainstorm sessies en met de vervolg ontwikkeling van de resultaten.


De doelstelling hiervan is de opdrachtgever de mogelijkheid te geven, op basis van gestelde zakelijke doelen en financiële mogelijkheden, besluiten te nemen over gedetailleerde vervolg ontwikkelingen en verdere risico′s minimaal te houden.


Support Innovatie / Henk Kapaan biedt voor de startfase van uw innovatie proces een combinatie van kennis, expertise en creativiteit aan voor het ontwikkelen van Ideeën & Concepten voor mechanisch werkende producten en systemen.


Henk wordt in meer dan 140 patenten genoemd als uitvinder of co-uitvinder. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de mechanische Drive by Wire functies voor de "FILO" concept auto ontwikkeld door SKF en Bertone, aandrijfsystemen zoals CVT en differentiëlen, wielophangingen-, lager-hybride systemen voor voertuigen, productie en assemblage processen, etc.

Henk heeft eveneens Systemen / Patenten voor de E-Bike ontwikkeld.


In het innovatieproces zal Support Innovatie waar mogelijk streven naar het verkrijgen van eigendomrechten voor de opdrachtgever. Support Innovatie kan bij de aanvraag van een patent ook dit proces voor de opdrachtgever begeleiden.

  • LOG-IN
  • OVER  ONS


Support
Innovatie

Idee & Concept ontwikkeling
brug tussen  Product & Systeem innovatie
en  Zakelijke mogelijkheden